คลินิกทันตกรรมรัชนัย

บริหารโดย  ทพ.รัชนัย  เจริญไชย(นัย), ทบ.(มข.) 
    ป.วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล(มช.)

Certificate Course in Oral Implantology of Frankfurt University – Vejthani  Hospital
Computer Guided Dental Implant ; Advanced course

คุณภาพมาตรฐาน บริการดีเยี่ยม Standard Quality Excellent Service

สินค้าและบริการ :

รากฟันเทียม, ทำฟันปลอม, ผ่าฟันคุด, ฟอกสีฟัน,  จัดฟัน,

รักษาครองรากฟัน,ศัลยกรรมช่องปาก, ปิดช่องว่างฟันห่าง,

Zirconia All Ceramic Crown

ZOOM ! Professional Tooth Whitening System

NATURAL+ Revolutionizing Teeth Whitening

Oral-B 3D white Whitestripe

Damon Orthodontic System

Fasbraces technology Orthodontics

SWLF Technique orthodontics

Computer Guided Implant  : MEGA’GEN implant  ,  ANKYLOS implant

Ceramic veneer, Lumineer Veneer

ตราสินค้า

คลินิกทันตกรรมรัชนัย รากเทียมคอมพิวเตอร์, ฟอกสีฟัน, จัดฟัน, ฟันปลอม, ผ่าฟันคุด, รักษาครองรากฟัน, ศัลยกรรมช่องปาก, ปิดช่องว่างฟันห่าง,

ที่อยู่

56/6    ถนนอุดรดุษฎี  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1242

อีเมล์ :rdcthailand@hotmail.com

URL :http://www.rdcthailand.com , http://www.facebook.com/rdcthai

เวลา :สาขาหอนาฬิกา ทุกวัน 09:00-20:00 น, สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ทุกวัน10:30-21:00 น.